Písemný dotaz E-5207/10 Konstantinos Poupakis (PPE) Komisi. Opatření na podporu zaměstnanosti a socializačního procesu zdravotně postižených osob