Europeiska unionens officiella tidning, L 257, 20 september 2006