Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. července 1965. # Götz Schoffer proti Komisi Evropského hospodářského společenství. # Věc 46-64. TITJUR Schoffer v. Komise