Písemný dotaz E-7388/10 Silvia-Adriana Ţicău (PSE) Komisi. Přezkum směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny