Písemný dotaz P-003817/11 Eleni Theocharous (PPE) Komisi. Trestní stíhání novinářů v Turecku