Písemný dotaz E-007332/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) Komisi. Ambiciózní cíle strategie Evropa 2020