Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2017 o financovaní pracovného programu na rok 2017 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín v rámci programu „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“$