Záverečná správa úradníka pre vypočutie vo veci č. 71480 – Telenor 2020/C 292/05