Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom pristúpiť k Dohovoru o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v severnom Tichom oceáne