Písemný dotaz E-010569/10 Daniel Caspary (PPE) Komisi. Stav vyjednávání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Kolumbií a Peru