Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PRVNÍ: ZÁSADY - HLAVA II: OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ - Článek 7