Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5962 – SSI/QP/Oryx) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES