Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5962 — SSI/QP/Oryx) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst