TITJUR Usnesení Soudního dvora ze dne 16. května 1968. # Firma Kurt A. Becher proti Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht München - Německo. # Věc 13-67. Becher