Věc C-133/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Folien Fischer AG, Fofitec AG v. Ritrama SpA ( „Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Zvláštní příslušnost ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti — Negativní určovací žaloba ( „negative Feststellungsklage“ ) — Právo osoby, která údajně způsobila škodnou událost, aby podala žalobu proti potenciálnímu poškozenému u soudu místa, kde k této události údajně došlo nebo může dojít, za účelem určení neexistence deliktní odpovědnosti“ )