Sprawa T-590/16: Postanowienie Sądu z dnia 8 czerwca 2018 r. – Spychalski / Komisja (Służba publiczna — Zatrudnienie — Ogłoszenie o konkursie — Konkurs otwarty EPSO/AD 177/10-ECO2013 — Ocena znajomości języka podstawowego — Decyzja o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej — Oczywisty brak właściwości — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)