Opětovné zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 9 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality