Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisen hakemuksen julkaisemisen peruuttaminen