Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2125, 16. detsember 2020, millega tunnustatakse Nunavuti valitsust asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega hülgetoodete liidu turule laskmise korral tõendatakse vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1007/2009