Písemný dotaz E-010648/10 Giovanni La Via (PPE) Komisi. Stav provádění okruhu 2 souhrnného rozpočtu EU na rok 2010 – Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi: rozpočtový článek 05 02 09