Nařízení Rady (ES) č. 338/2008 ze dne 14. dubna 2008 , kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011