Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se odnose mjere ograničavanja iz Uredbe Vijeća (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli