Stanovisko Výboru regionů ke strategickému dokumentu k evropskému nástroji pro demokracii a lidská práva (ENDLP) na období 2007–2010