Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění)#Část pátá - Orgány Společenství#HLAVA I - Ustanovení o orgánech#Kapitola 1 - Orgány .#Oddíl 4 - Soudní dvůr .#Článek 220