Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/258 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje dohodka in življenjskih pogojev (Besedilo velja za EGP)