Písemný dotaz E-011516/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisi. Provádění nařízení (EU) č. 15/2011 o vyšetřovacích metodách zjišťování mořských biotoxinů v Galícii