Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 13 september 2012.