Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 13 september 2012.