Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 13 září 2012$