/* */

Písemný dotaz P-5604/09 Jens Geier (S&D) Komisi. Program ovoce do škol v Německu