Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 1963. # Société des Aciéries du Temple proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 36-62. Société des Aciéries du Temple v. Vysoký úřad TITJUR