KOMISIJOS ATASKAITA 2005 m. gruodžio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo 2016 m. metinė suvestinė ataskaita