Věc F-112/12: Žaloba podaná dne 4. října 2012 — ZZ a další v. Komise