Písemný dotaz E-3628/10 Ulrike Lunacek (Verts/ALE) Komisi. Partnerství veřejného a soukromého sektoru u projektů v oblasti infrastruktury