Písemný dotaz P-002817/11 Thomas Ulmer (PPE) Komisi. Nařízení o zdravotních tvrzeních – průtahy při posuzování látek rostlinného původu