Rozhodnutí Komise ze dne 23/07/2010 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5891 - CVC / SCPEL / AGT) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)