Písemný dotaz E-011823/11 Charles Tannock (ECR) Komisi. Doplňující otázka k otázce E-007839/2011 položené Komisi – informace o neefektivním využívání úvěrů EIB na opatření zaměřená na ochranu životního prostředí v Zambii