Písemný dotaz E-000431/12 Jan Březina (PPE) Komisi. Nabízení spotřebitelských úvěrů