Stanovisko Evropské Centrální Banky ze dne 1. prosince 2020 k záležitostem směnných kurzů ve vztahu k CFA franku a komorskému franku (CON/2020/31) 2020/C 452/01