Rozhodnutí Komise ze dne 05/10/2012 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6680 - CVCIGP II EMPLOYEE ROSEHILL / CVCIGP II CLIENT ROSEHILL / CNK / HOLIDAYBREAK) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)