Besluit (EU) 2021/47 van de Raad van 21 januari 2021 tot vervanging van een lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie