Písemný dotaz E-003213/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisi. Strategické hlukové mapy a španělské dálnice