Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 633/2013 av den 28 juni 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker