Informace Evropské komise o oznámení příslušného orgánu, které provedla Řecká republika podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků