Písemný dotaz E-004059/11 John Stuart Agnew (EFD) Komisi. Koptis čínský