Písemný dotaz E-6582/09 George Lyon (ALDE) Komisi. Doplňující otázka k odpovědi na otázky E-5435/09 až E-5441/09 – výběrové řízení na provozování trajektové dopravy ve Skotsku