Decyzja Rady z dnia 27 marca 1995 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki w sprawie partnerstwa i rozwoju