P8_TA(2019)0109 Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) P8_TC1-COD(2018)0138 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. února 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě