Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 654/2011 ze dne 6. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny