Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-220/20 (Úř. věst. C 201, 15.6.2020).